Taniec towarzyski

Bardzo rozpowszechnioną formą rozrywki jest taniec towarzyski. Jest to forma uprawiana od początku XX wieku. Tańce różnią się pochodzeniem, charakterem, schematem i samą muzyką. Jest

Taniec regionalny

W czasach prehistorycznych nastąpiło kształtowanie się różnych regionów. Ludność tam zamieszkująca miała swoje tańce. Teraz nazywają się one tańcami ludowymi, ale ten taniec można też

Taniec nowoczesny

Taniec nowoczesny powstaje w zasadzie wszędzie, ale jego pierwsze rozwinięcie nastąpiło w Niemczech tańca wyrazistego w latach dwudziestych do trzydziestych i zostało ujęte w reguły

Taniec amerykański

Wśród licznych tańców, które istnieją na świecie na szczególną uwagę zasługują tańce amerykańskie. W większości przypadków tym mianem określa się tańce, które powstały z przekształcenia

Taniec. Rodzaje tańca.

Taniec jest to zjawisko naturalnych ruchów powstających pod wpływem emocjonalnych bodźców skoordynowanych z daną muzyką. Zawsze nosi określoną nazwę. W każdej kulturze jest jakiś swoisty