Taniec. Rodzaje tańca.

Taniec amerykański

Taniec ten do nas dotarł dopiero w latach pięćdziesiątych i bardzo szybko rozpowszechnił się w większości dzięki telewizji i jej ciekawym filmom. Filmy muzyczne zachęcały do zajęcia się i wprowadzania nowych elementów do tańca. Dużym tez propagatorem tego rodzaju tańca byli żołnierze, którzy wyswabadzali tereny pod okupacją niemiecką. Aktorzy i tancerze dając koncerty na froncie tworzyli nowy rodzaj tańca. Bardzo szybko przyjmował się, bo był bardziej ekspresyjny i swobodny niż dotychczasowy. Przykładem takiego aktora jest Fred Aster, Ginger Rogers, Marlena Dietrich. Do tańców amerykańskich należą twist, rock-and-roll, modern dance, Funk styles, New style. Jest połączeniem różnych trendów i kultur. Przewija się tu też trend afrykański jak i ameryki południowej. W ostatnich czasach moda tańca amerykańskiego rozpowszechnia się bardzo szybko, bo i czasy są szybkie, a świat staje się jedną małą wioską. Niezwykle polecane są tańce z lat dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku, z okresu Wielkiego Kryzysu w USA, które obserwować można na przykład na takich filmach, jak: Deszczowa Piosenka czy Herbatka we Dwoje.

Taniec regionalny

Przez wieki taniec rozwijał się aby wyrazić mowę rytualną, magiczną i religijną od początku swego istnienia ludzie wykonywali go w takt bębnów i muzyki. Figury tańca interesowały artystów we wszystkich epokach i kulturach. Charakteryzował się odkrywaniem nowych rytmów i kompozycji. Często łączy się go ze śpiewem, klaskaniem i muzyką. Jest wiele rodzajów tańca regionalnego, a ich nazwa zależy od okoliczności w jakich powstał i jaką też ma samą choreografię. W Afryce na przykład można wyróżnić taniec regionalny o nazwie Intore, Inkininba. W Polsce natomiast do tańców regionalnych należy chodzony lub nazwa jest od danego regionu, jak kujawiak. Taniec ma też znaczenie psychologiczne i odprężające. Wprowadza równowagę psychiczną i moralną. Jest też bardzo dobrym uzupełnieniem dla doskonalenia sylwetki. Sam taniec regionalny jest też połączony z specjalnym regionalnym ubiorem i przyśpiewkami. Zespoły, które tańczą tańce regionalne wprowadzają też czasami elementy nowoczesnych układów, ale jest to bardzo dyskretnie robione tak, aby nie zatracić swoistego klimatu danej kultury.