Taniec nowoczesny

Disco dance

Taniec ten jest tańcem dyskotekowym, który był modny w latach siedemdziesiątych. Obecnie jest jako taniec sportowy. Charakteryzuje się szybkim tempem oraz wymachami nóg, szpagatami i figurami akrobatycznymi. Ma wiele podkategorii takich jak: PDF, w którym są dozwolone figury akrobatyczne, DD figury akrobatyczne są zabronione, Show Dance. Oprócz tańca powinna być tez gra aktorska. W Polsce organizacją, która zrzesza kluby sportowe uprawiające dyscyplinę tańca sportowego jest PZTSport i od 2000 roku jest on też członkiem międzynarodowej organizacji IDF i bierze czynny udział w międzynarodowej rywalizacji sportowej pod nazwą Polish Dance Sport Union lub Union Polonaise de la Dance Sportive.