Taniec regionalny

W czasach prehistorycznych nastąpiło kształtowanie się różnych regionów. Ludność tam zamieszkująca miała swoje tańce. Teraz nazywają się one tańcami ludowymi, ale ten taniec można też podzielić na regionalny i narodowy. Każdy region w odizolowaniu rozwinął odrębne cechy, ale kiedy komunikacja stała się już łatwiejsza, to regiony zaczęły się wymieniać swoim dorobkiem kulturowym. Regionalne tańce zawsze są wzbogacane poprzez miejscowe ludowe ozdoby takie, jak stroje, rekwizyty, albo unikalne muzyczne instrumenty muzyczne. Niektóre z ich pokazują resztki starożytno-religijnych oraz ślubnych uroczystości. Inne z kolei imitują proces kultywacji ziemi lub ruchy i głosy zwierząt domowych gospodarczych. Wiele z symboli jest stworzonych dla określonego typu piosenki, która nadal towarzyszy dzisiejszym tańcom. Symbole stworzone blisko granicy ukazują cechy charakterystyczne dla sąsiadów, jak choćby Niemców, Skandynawów, Ukrainy czy Czech lub Węgier. Jest też odrębna kultura górali bardzo bliska do kultury Słowaków, Rumunów i Serbów.

Krakowiak

Jest to taniec ludowy polski, żywy i jak sama nazwa wskazuje z okolic Krakowa. Jednak zaliczany też jest do tańców narodowych. Jest on w metrum dwie czwarte i w charakterze synkopowym. Nazwa pochodzi z osiemnastego wieku i odnosi się do grupy tańców, które posiadają własne nazwy lokalne. Do takich nazw należy dreptany, mijany, skalmierzak. Synkopowe rytmy krakowiaka pojawiły się w muzyce symfonicznej w osiemnastym wieku, a pod koniec dziewiętnastego wieku stał się bardzo popularny w muzyce scenicznej i instrumentalnej. Na ludowym krakowiaku swoje utwory tworzyli Fryderyk Chopin, Maurycy Moszkowski, Ignacy Paderewski. Karol Szymanowski, Ludomir Różycki oraz Michaił Glinka. Na festiwalach ludowych jest on zawsze w repertuarze zespołów ludowych.