Taniec. Rodzaje tańca.

Taniec amerykański

Taniec ten do nas dotarł dopiero w latach pięćdziesiątych i bardzo szybko rozpowszechnił się w większości dzięki telewizji i jej ciekawym filmom. Filmy muzyczne zachęcały do zajęcia się i wprowadzania nowych elementów do tańca. Dużym tez propagatorem tego rodzaju tańca byli żołnierze, którzy wyswabadzali tereny pod okupacją niemiecką. Aktorzy i tancerze dając koncerty na froncie tworzyli nowy rodzaj tańca. Bardzo szybko przyjmował się, bo był bardziej ekspresyjny i swobodny niż dotychczasowy. Przykładem takiego aktora jest Fred Aster, Ginger Rogers, Marlena Dietrich. Do tańców amerykańskich należą twist, rock-and-roll, modern dance, Funk styles, New style. Jest połączeniem różnych trendów i kultur. Przewija się tu też trend afrykański jak i ameryki południowej. W ostatnich czasach moda tańca amerykańskiego rozpowszechnia się bardzo szybko, bo i czasy są szybkie, a świat staje się jedną małą wioską. Niezwykle polecane są tańce z lat dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku, z okresu Wielkiego Kryzysu w USA, które obserwować można na przykład na takich filmach, jak: Deszczowa Piosenka czy Herbatka we Dwoje.