Taniec regionalny

Krakowiak

Jest to taniec ludowy polski, żywy i jak sama nazwa wskazuje z okolic Krakowa. Jednak zaliczany też jest do tańców narodowych. Jest on w metrum dwie czwarte i w charakterze synkopowym. Nazwa pochodzi z osiemnastego wieku i odnosi się do grupy tańców, które posiadają własne nazwy lokalne. Do takich nazw należy dreptany, mijany, skalmierzak. Synkopowe rytmy krakowiaka pojawiły się w muzyce symfonicznej w osiemnastym wieku, a pod koniec dziewiętnastego wieku stał się bardzo popularny w muzyce scenicznej i instrumentalnej. Na ludowym krakowiaku swoje utwory tworzyli Fryderyk Chopin, Maurycy Moszkowski, Ignacy Paderewski. Karol Szymanowski, Ludomir Różycki oraz Michaił Glinka. Na festiwalach ludowych jest on zawsze w repertuarze zespołów ludowych.